VERKLARING Moderatuur 14 Oktober 2019

Verklaring van Artikel 37 van die Kerkorde van die NG Kerk

REAKSIE OP BEWEERDE DWALINGE EN VERGRYPE DEUR FUNKSIONARISSE VAN DIE ALG SIN AS STANDPUNTE VIR DOLERING

Besluite 2016 Net die besluite – Clem se opsomming

Kerkverband, Plaaslike Strukturering, Teologiese Opleiding en Nuwe Reformatoriese Geloofsgemeenskappe

Die 2016-getuienis van die NG Kerk in Namibië oor selfdegeslag seksuele verhoudings

So glo, leer en getuig ons… Die NG Kerk se oortuigings, -praktyke en prosedures:

Die identiteit van die NG Kerk
Hoe gaan ons om met verskille
Geregtigheid Humanisme Menswaardigheid
Christus het opgestaan
Die NG Kerk en Teologiese Opleiding
Die betekenis van die AS 2019 besluit
Gereformeerde Skrifbeskouing en hantering
Geskiedenis van “regsinnigheid” sowel as “vroomheid” in die NG Kerk
Die rol en aard van die belydenisskrifte
Deel die Goeie Nuus van die Evangalie
Gemeente en Gemeenskap
Geloofsvorming in ‘n tyd soos hierdie

Klik hier om hierdie videos in YouTube te kyk