Ontmoet die Dominee

Hendrik Koekemoer

Dominee

Sel: +264 81 127 0917
Huis: +264 61 231 045
hendrikk@iway.na

Ontmoet die kantoorpersoneel

Schalk Coetzee

Finansiële Beampte

Selfoon: +264 81 127 2273
admin@ngkerkwindhoekoos.com

Marétha Nortjé

Administratiewe Beampte

Selfoon: +264 81 624 8065
kantoor@ngkerkwindhoekoos.com

Christa Louw

Musiekkoördineerder

Selfoon: +264 81 271 7038
christalouw123@gmail.com