Ontmoet die Dominees

Hendrik Koekemoer

Dominee

Sel: +264 81 127 0917
Huis: +264 61 231 045
hendrikk@iway.na

Hestie Hay

Dominee

Sel: +264 81 765 4563
hestiehay@gmail.com

Ontmoet die kantoorpersoneel

Wanda Fourie

Finansiële Bestuurder

Kantoor: +264 61 245 073
Selfoon: +264 81 251 9727
admin@ngkerkwindhoekoos.com

Jacorien Muller

Koster/Sekretaresse

Kantoor: +264 61 234 885
Selfoon: +264 81 617 8633
kantoor@ngkerkwindhoekoos.com

Christa Louw

Musiek koördineerder

Kantoor: +264 61 245 198
Selfoon: +264 81 271 7038
oosmusiek@afol.com.na