Junior Kategese

Ons fokus is mense in die ouderdomsgroep Graad 1-3. Die klem val op Bybelkennis en –vaardighede. Ouers – só glo ons – is primêr verantwoordelik vir die geloofsbegeleiding van hulle kinders. Ons sien onsself bloot as ‘n hulpdiens vir ouers.Byeenkomste is normaalweg Sondae van 10:10-10:45 in die kerkgebou.

Kontak vir Hendrik Koekemoer (+264 81 127 0917)
vir meer inligting

.