• Kerk
  • Gemeente
  • kerk-buite
  • kerk-binne-bybel-kers
  • kerk-binne-verhoog
  • kerk-binne-orrel

Administrasie en Finansies

1Ons roeping is alle sake rakende finansies, personeel, eiendom en administrasie … die skep van infrastruktuur sodat vaste personeel, diensgroepe en diensaksies hulle roeping kan uitleef sonder om hulle te bekommer oor die middele en infrastruktuur om daardie diens effektief te lewer.

Die gemeentebegroting is ons verantwoordelikheid. In Windhoek-Oos glo ons dat beskikbaarheid van fondse nie ons dienswerk (wat ons kan doen of nie kan doen nie) moet bepaal nie, maar dat ons dienswerk bepaal moet word deur dit waartoe ons glo die Here ons roep. Dit beteken dat die kerkraad eers – sonder om enige syfers in berekening te bring – by die Here probeer hoor wat die gemeente alles veronderstel is om te doen. Eers daarná word die begroting opgestel.

‘n Belangrike deel van ons roeping is die oorweging van hulpverleningsversoeke en die bestuur van die gemeente se hulpverleningsfonds.

Ons vergader normaalweg maandeliks.

 Christoff

Christoff Bauernschmitt
Diensgroepleier vir Administrasie en Finansies

Sel: +264811224242


Of: Kontak die kerkkantoor by 061 234 885 vir meer besonderhede.

Saaleredienste

Ons fokus is mense in die ouderdomsgroep tot en met graad 4 én hulle ouers. Ons glo dat kinders (gesinne!) in die erediens hoort, in eredienste tuis kán voel en dat kinders (gesinne!) van eredienste en die feit dat hulle deel is van die kerk kán hou, dat kinders net soveel deel is van die gemeente as volwassenes, dat Hy kinders net soveel gebruik as volwassenes en hulle ook roep om sy liefde te lééf. Saaleredienste het ten doel om kinders in die ouderdomsgroep tot en met Graad 4 (saam met hulle ouers!) in te lei in die gemeentelike eredienste (in die kerkgebou) as ontmoeting met God.

Saaleredienste vind normaalweg een keer per maand in die kerksaal plaas, val saam met eredienste in die kerkgebou, en duur van 09:10-09:55.

 

Hestie

Tel: 00264 61 – 234 885 
e-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Sel: +264 81 765 4563

Acts

Ons fokus is mense in die ouderdomsgroep Graad 8-11. Die klem val op die aanleer en inoefen van die basiese vaardighede van christenwees, om as mense van God te léwe (byvoorbeeld: Om met en oor God te praat en na Hom te luister, Bybeluitleg). Ons sien onsself as ‘n hulpdiens vir ouers.

Byeenkomste is normaalweg Sondae van 18:30-20:00 by die kerkgebou. Groepleiers (“actors”) vergader weekliks op Woensdae 17:30-18:30.

Hestie

Tel: 00264 61 – 234 885 
e-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Sel: +264 81 765 4563

Junior Acts

Ons fokus is mense in die ouderdomsgroep Graad 4-7. Die klem val op Bybelkennis en –vaardighede. Ouers – só glo ons – is primêr verantwoordelik vir die geloofsbegeleiding van hulle kinders. Ons sien onsself bloot as ‘n hulpdiens vir ouers.

Byeenkomste is normaalweg Sondae van 17:30-18:30 in die kerksaal.


 

Hendrik

Hendrik Koekemoer
Kontakpersoon vir Junior Acts
Tel: (061) 231 045
e-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Diensgroep vir Katutura Ouetehuis

Ons wil graag God se liefde lééf deur – sover as wat dit vir ons moontlik is – ‘n bydrae te lewer tot die effektiewe funksionering van die Katutura Ouetehuis ten einde die inwoners se lewe (laaste jare op aarde) so vreugdevol en probleemloos as moontlik te laat verloop. Ons reël en organiseer dus die NG Kerk Windhoek-Oos se dienswerk en betrokkenheid by die tehuis.

Belisa

Belisa Lourens
Diensgroepleier vir Katutura Ouetehuis
Kontak die kerkkantoor by 061 234 885 vir meer besonderhede

Junior Kategese

Ons fokus is mense in die ouderdomsgroep Graad 1-3. Die klem val op Bybelkennis en –vaardighede. Ouers – só glo ons – is primêr verantwoordelik vir die geloofsbegeleiding van hulle kinders. Ons sien onsself bloot as ‘n hulpdiens vir ouers.

Byeenkomste is normaalweg Sondae van 10:10-10:45 in die kerkgebou.

Lettie-Truter

Lettie Truter
Diensgroepleier Junior Katagese

E-Pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Tel: +264 61 251 755
Of kontak die kerkkantoor by 061 234 885 vir meer besonderhede

Gasvryheid

In die lewe van die kerk oor die eeue is gasvryheid ‘n sleutelsaak en is dit deurentyd beskou as iets wat baie naby aan die hart van christenwees lê. Gasvryheid is almal van ons se roeping en almal van ons is veronderstel om dit as gewoonte in te oefen. Die diensgroep vir gasvryheid gaan die res van die gemeente hierin voor, gee op spesifieke, konkrete maniere gestalte aan gasvryheid, lei die res van die gemeente wat gasvryheid aanbetref en help só die res van ons in die uitlewing van hierdie roeping van die Here. Ons wil mense laat welkom voel in die gemeente, by byeenkomste en aktiwiteite van die gemeente … en wil seker maak dat diegene wat nie (meer) by eredienste en aktiwiteite kan inskakel nie, nie vergeet word nie.

Jossie-Koekemoer

Navrae: Jossie Koekemoer

Sel: +264 81 127 9160

E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Of kontak die kerkkantoor by 061 234 885 vir meer  besonderhede

Musiekdiensgroep

Facebook Groep

God se liefde - en liefde vir God - deur musiek en sang! Ons is verantwoordelik vir alles rakende musiek en sang in die gemeente en lewer ‘n gratis konsultasiediens aan kerke in Namibië. Die life@christ.music bediening wat Jesus deur musiek, sang en pretaktwiteite bekendstel by hoofsaaklik laerskole in die stad, is ‘n belangrike deel van ons roeping. Wat eredienste en die gebruik van musiek en sang aanbetref, maak ons doelbewus ruimte vir verskeidenheid as gawe van God en kies ons vir ‘n “blended worship”-benadering, die gebruik van verskillende musiek en sangstyle saam.

Christa-Louw

Navrae: Christa Louw 

00264 - 61 – 245 198 (Kantoor)

Onthaal

In Windhoek-Oos kuier ons graag saam. Een van die hoogtepunte van elke week is die gemeente se saamkuier ná eredienste. Ons groep onthaal graag by gemeente-geleenthede … veral deur die voorsiening van eet- en drinkgoed.

 Capture

Maretha Nortjè
Diensgroepleier vir Onthaal

Sel: +264 81 624 8065

E-pos:  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Of kontak die kerkkantoor by 061 234 885 vir meer besonderhede