• Kerk
  • Gemeente
  • kerk-buite
  • kerk-binne-bybel-kers
  • kerk-binne-verhoog
  • kerk-binne-orrel

Welkom by die webtuiste van die NG Kerk Windhoek-Oos.

Die gemeente is in 1960 gestig en sedertdien het die Here ons op ‘n wonderlike pad gelei. Maak jouself tuis en lees gerus meer hieroor. Nog wonderliker selfs, is die opwindende gedagte dat hierdie selfde Here ons agter Hom aan, die toekoms in, roep en lei. Ook daaroor kan jy hier meer te wete kom. Kuier gerus hier onder ‘n bietjie verder, kontak ons vir enige navrae … en kom kuier by ons.

Roepingsvormende gewoontes

Vleisfees 2019

Advertensie 1 

Vleisfees Beloftevorm 2019

 

Vleisfees beloftevorm 2019 

Hierdie week se program

Sondag, 19 Mei 2019

09:00 Paaserediens (nagmaal) gelei deur Hendrik Koekemoer

10:10 Dordabis erediens (nagmaal) gelei deur Hestie Hay-Blaauw

10:10 Jun Kategese in die kerkgebou

17:30 Jun Acts in die saal

18:30 Acts in die saal

Maandag 20 Mei 2019

17:30 Diensgroep vir Onthaal vergader in die konsistorie.

Dinsdag 21 Mei 2019

17:30 Diensgroep vir Administrasie en Finansies vergader in die konsistorie.

Donderdag 24 Mei 2019

17:30 Kerkraadsvergadering in die konsistrorie

Sondag 26 Mei 2019

09:00 Erediens gelei deur Hendrik

18:30 Aandnagmaal gelei deur Hendrik

Waar is ons?