Hierdie week

Woensdag 24 Junie 06:45 Gebedsgeleentheid by die nagmaaltafel
07:30 Personeelvergadering 09:00 Bybelstudiegroep in die saal
17:15 Acts-leierbyeenkoms
Sondag 28 Junie 
Aanlynerediens gelei deur Hendrik

.