• Kerk
 • Gemeente
 • kerk-buite
 • kerk-binne-bybel-kers
 • kerk-binne-verhoog
 • kerk-binne-orrel

Dade van Deernis (DVD’s)

Normaalweg herdenk ons die stigting van die NG Kerk Windhoek-Oos (in 1960) aan die einde van Oktober. Stigtingsdag-herdenking dien as die afskop vir die dade-van-deernis-projek en word telkens gekoppel aan hoeveel jare die gemeente reeds die voorreg het om te bestaan. In 2014 was dit byoorbeeld 54 Dade van deernis en in 2015, 55 Dade van Deernis. Die projek is ‘n uitdaging aan elke persoon wat met die NG Kerk Windhoek-Oos assosieer om in die tydperk vanaf gemeentestigtingsherdenking totdat die skole in die volgende jaar weer begin, doelbewus met deernis teenoor medemense op te tree … ten minste soveel keer soos hoeveel jare die gemeente bestaan. Ons kontroleer nie mekaar nie, maar herinner mekaar so dikwels as moontlik aan die uitdaging en mense teenoor wie deernis bewys word, hoef ook nie noodwendig te weet van wie dit kom nie. Die moontlikhede is eindeloos en dit is baie pret ook.

Voorbeelde van DVD’s uit die afgelope jare (en daar is baie meer, want ons weet mos nie regtig wie wat gedoen het nie):

 • Die vullisverwyderaars van die munisipaliteit het elkeen ‘n roomys met ‘n spesiale “dankie” ontvang
 • Kinders uit behoeftige gesinne se skoolgelde is betaal
 • ‘n Minuut of twee ekstra is aan karwagte spandeer om vas te stel wat hulle name is, waar hulle bly, of hulle kinders het, ensovoorts
 • Blyke van waardering vir mense wat baie opoffer om ander se lewens te vergemaklik (byvoorbeeld verpleegsterpersoneel, hulpwerkers in ouetehuise, polisielede, sekuriteitswagte)
 • Mense (byvoorbeeld winkelpersoneel by kasregisters, petroljoggies, koerantverkopers, kelners) se name is aangeleer en hulle is op hulle name aangespreek
 • Spesiale anonieme boodskappe van waardering vir onderwysers op die skryfborde in hulle klaskamers
 • Kuiers by mense wat min of nooit nie kuiergaste ontvang

Dade-van-deernis

Hestie Hay, Hendrik Koekemoer en André Louw
“Beskermhere” van die projek