• Kerk
  • Gemeente
  • kerk-buite
  • kerk-binne-bybel-kers
  • kerk-binne-verhoog
  • kerk-binne-orrel

Etes vir haweloses en betrokkenheid by die Thinus Bakkes Oornagskuiling

Ons is by hierdie diensaksie in die middestad betrokke saam met NG Kerk Moedergemeente. Die aksie het ten doel om oornagskuiling aan haweloses te bied en hawelose, werklose mense uiteindelik “terug te plaas” in die samelewing, om daar ‘n sinvolle bydrae te lewer. Ons roeping is om ten minste een voedsame ete per week aan mense by die oornagskuiling te voorsien en die NG kerk Windhoek-Oos op die oornagskuiling se raad te verteenwoordig.

Jana-Gouws

Hennie en Jana Gous
Leiers/verteenwoordigers
Kontak die kerkkantoor by 061 234 885 vir meer besonderhede