• Kerk
  • Gemeente
  • kerk-buite
  • kerk-binne-bybel-kers
  • kerk-binne-verhoog
  • kerk-binne-orrel

Erediens van 17 Jun 2018

“Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie.” “God judges persons differently than humans do.” “Want nie wat die méns sien, sien God nie.”

Gelei deur: Andre Louw Skriflesing: 1 Sam 16:1-13