• Kerk
  • Gemeente
  • kerk-buite
  • kerk-binne-bybel-kers
  • kerk-binne-verhoog
  • kerk-binne-orrel

Hoe dink ons oor toerusting?

 

Ons glo soveel as moontlik mense moet so deeglik as moontlik toegerus wees. Skrifgedeeltes wat in ons denke hieroor ‘n belangrike rol speel, is byvoorbeeld Jesus se opdrag in Matteus 28:16-20 (“… maak die mense my dissipels … leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”) en Efesiërs 4:1-16 (11-16).

Om uitdrukking te gee aan bogenoemde is die “Eerste woorde oor …”-gesprekke ontwikkel. Dit is afgestem op ons elkedagse praktyk en maak gebruik van deelnemende/interaktiewe leer sodat almal wat dit deurloop het, na afloop daarvan self die gesprekke sal kan lei en/of aanbied. Dit word genoem “eerste woorde” omdat ons glo dat daar elke keer méér waar en te ontdek is as wat ons in enkele gesprekke met mekaar kan deel. Die verskillende gesprekke word afwisselend in die gemeente aangebied (hou hiervoor die gemeente-media dop), maar enige van die gesprekke word ook op aanvraag aangebied. Gesprekke bestaan normaalweg uit verskillende gespreksessies van 70 minute elk.

Eerste woorde oor ….

· Gesprek met God – oor gebed. (6 Gespreksessies)

· Gesprek oor God – oor die aanleer van die vaardigheid om met ander oor God te praat. (2 of 3 Gespreksessies)

· Hoe ons ander kan begelei om in Jesus te glo (2 of 3 Gespreksessies)

· Die Bybel en Bybeluitleg – Inleiding tot die Bybel, oorsig oor die Ou Testament, oorsig oor die Nuwe Testament en inoefening van Bybeluitleg (4 of 5 Gespreksessies)

· Bybeluitleg – Leer om die Bybel uit te lê, om die Bybel te lees met die oog op openbaring en verandering eerder as blote informasie (2 of 3 Gespreksessies)

· Hoe om bewus van God te lewe (2 of 3 Gespreksessies)

· Ouerskap/opvoeding/dissipelskap 1 – Vir ouers in die eerste jaar nadat hulle kind(ers) gedoop is (1 Gespreksessie van min of meer drie ure, normaalweg op ‘n Saterdagoggend).

· Ouerskap/opvoeding/dissipelskap 2 – Vir ouers met kinders in die ouderdomsgroep Graad 1-4 (1 Gespreksessie van min of meer drie ure, normaalweg op ‘n Saterdagoggend).

· Leierskap – ‘n Moontlike Bybelse perspektief op leierskap (1 Gespreksessie)

· Geloofsonderskeiding - Hoe werk geloofsonderskeiding? Hoe leef ons geloofsonderskeidend sodat ons optrede bepaal word deur wie ons in Christus is eerder as deur ons omgewing? (4 of 5 Gespreksessies)

· Huweliksvoorbereiding – Aantal sessies en inhoud van geleenthede word saamgestel uit ‘n verskeidenheid tema’s met die oog op spesifieke groepe of indiwiduele pare wat betrokke is. Dit mag nodig wees dat persone wat dit deurloop het en dit self wil aanbied, dit aanvanklik eers onder mentorskap van een van die leraars doen.

· Huweliksverryking – Aantal sessies en inhoud van geleenthede word saamgestel uit ‘n verskeidenheid tema’s met die oog op spesifieke groepe of indiwiduele pare wat betrokke is. Dit mag nodig wees dat persone wat dit deurloop het en dit self wil aanbied, dit aanvanklik eers onder mentorskap van een van die leraars doen.

Ander toerustingsgeleenthede …

· ‘n Jaarkursus oor die verantwoordelike en praktiese interpretasie van die Bybel oor die briewe van Paulus - Module 1 van Veritas Kollege se reeks van vier modules.

· Toerusting wat deur ons onderskryf en aanbeveel word en waarvan Dr Schalk Botha van die Bybelgenootskap en lidmaat van Windhoek-Oos, die aanbieder is en wat ook gebruik maak van deelnemende leer:

o Bible Storytelling workshop - Bible stories? A life changing experience! Learn how to tell a story in a creative way!

o Word opgelei as “facilitator” of “caregiver” by die “Trauma Healing Network”.

Kontak enige van die leraars vir meer inligting oor bogenoemde of enige ander toerusting.